Công bố danh sách học sinh trúng tuyển khóa mùa xuân 02/2024

ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT TỈNH NGÔ

CÔNG BỐ

 DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

HỆ CHUYÊN BAN QUỐC TẾ KHÓA MÙA XUÂN 02/2024

 

Trường Đại học KHKT Tỉnh Ngô công bố danh sách học sinh trúng tuyển ngành Thương mại quốc tế khóa mùa xuân 02/2024 .

***Danh sách trúng tuyển xem tại đây

Lưu ý:

  • Học sinh đã thi đậu TOCFL phải scan bổ sung bằng và bảng điểm trước ngày 31/01/2024. Đối với học sinh vẫn chưa thi TOCFL thì sau khi thi ngày 14/01/2024 phải lập tức báo kết quả thi về cho nhà trường. Nếu như học sinh không thi được TOCFL A2 theo quy định thì sẽ bị loại khỏi danh sách chính thức.
  • Học sinh đã trúng tuyển phải nhanh chóng bổ sung các giấy tờ còn thiếu cho nhà trường. Nhà trường sẽ chỉ gửi thư mời nhập học cho những bạn đã nộp đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu.
  • Trường sẽ dựa trên địa chỉ của học sinh đã cung cấp trong đơn báo danh để gửi thư mời nhập học về Việt Nam cho học sinh.
  • Học sinh tự kiểm tra tên tiếng Trung của mình trong danh sách, nếu có thay đổi thì cần phải nhanh chóng liên hệ và báo lại cho nhà trường sửa đổi. Hạn chót sửa đổi tên tiếng Trung là ngày 10/01/2024, sau ngày này nhà trường sẽ sử dụng tên đó để cấp giấy mời nhập học cho học sinh trúng tuyển.

 

 

Đại học KHKT Tỉnh Ngô, ngày 08 tháng 01 năm 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *